«

»

maj 13

Marknadsföringen ökar online

E-handeln har under de senaste 10 åren ökat år från år. Det kan jämföras med handeln som sker i fysiska butiker som under vissa perioder minskat mellan vissa år. Detta inte minst under perioder då det varit ekonomiskt ostabilt i Sverige.

I och med att handeln hela tiden ökar samtidigt som allt fler använder sig av social media i kommunikation med vänner vänder sig allt fler företag till internet för kommande marknadsföring.

Enligt en prognos som rapporterats av  Smarter Marketing kommer digital marknadsföring gå förbi TV-reklam under 2017 (i USA). Detta alltså gällande hur många miljoner som företagen lägger ner på de två olika marknadsföringsvägarna. Enligt uppgifter kommer det att läggas 72 miljarder dollar på TV-reklamen under det året medan det rör sig om 77 miljarder dollar på digitalt.

Detta är då första gången i historien som TV-reklamen blir omkörd av digital reklam. Men det är knappast någon engångsföreteelse. Allt pekar på att den digitala reklamen kommer att fortsätta växa. Detta kanske än mer i Sverige än i USA.

Men det är inte datorn som i första hand konkurrerar med TV:n utan mobilen. Mobilanvändandet ökar kraftigt och enligt många prognoser så är det just mobilen som kommer att bli det stora reklammediet i framtiden. I samma undersökning sägs att år 2020 kommer 77 miljarder läggas på marknadsföring i TV. Inte någon större förändring alltså. Den digitala marknadsföringen förväntas ligga på 105 miljarder. En större förändring här. Men den största förändringen är mobilt. Av dessa 105 miljarder räknar man med att hela 77 miljarder är satsningar mot mobila enheter.

Läs ett tydligt exempel i artikeln ”Här är Youtubes nya superkorta format” som vi hittade på Smarter Marketing Linkedsida.

Framtiden ligger alltså online. Det är det inte någon tvekan om. Men det är online via mobilen som är framtiden. Därmed kommer även reklamen att hamna där.