«

»

jan 19

NEO-bankerna förändrar bankbranschen

”Tiden är mogen för nya digitala banker” säger professor Kent Eriksson. Den starka digitaliseringen ses som en av orsakerna även om det finns fler faktorer till förändringen. Storbankerna som länge ”slagits” mot nischbanker har nu ytterligare en bransch att försvara sina intressen mot.

Storbankerna har länge haft en speciell ställning i Sverige. Även om det inte varit monopol så har ett par enstaka banker haft i stort sett hela marknaden både mot privatkunder och företagskunder. Det har däremot ändrats kraftigt under 2000-talet. Detta både med så kallade nischbanker och NEO-banker.

En nischbank har specialisering mot en eller ett par banktjänster och får därmed kunder som kan tänka sig ha flera banker. Största delen av privatekonomin ligger hos en storbank medan exempelvis sparandet i fonder eller sparkonton med högre räntenivå är hos en annan aktör.

Nischbankerna har framförallt öppnat upp känslan för att man kan ha flera banker och därmed ta del av fördelarna hos flera olika aktörer. Att exempelvis nöja sig med sin banks ränta på bolånet kan innebära att man betalar nästan det dubbla som om bolånet istället skulle flyttas till en nischad bank med just fokus på bolån, lån och sparande.

NEO-bankerna som styrs helt digitalt

En NEO-bank är en digital fullservicebank med mycket stort fokus på användarvänlighet, tillgänglighet och funktion. Bland dessa kan exempelvis P.F.C och Revolut nämnas. Företag som med sina appar möter det vardagliga behovet av banktjänster men utan att göra det för komplicerat för användaren. Det finns flera skäl till att neo-bankerna växer i Sverige vilket professor Kent Eriksson förklarar för magasinet Realtid.

För det första har vi vant oss allt mer att beställa varor och tjänster online. Det är grunden för att neo-bankerna ska kunna växa fram eftersom de helt och hållet bygger på digitala lösningar och inte har några bankkontor. Den digitala förändringen kan även ses i hur vi tar kontakt med Skatteverket, Försäkringskassan och en rad andra myndigheter. Det mesta sker digitalt.

För det andra har nya regleringar öppnat upp tekniska möjligheter. Det är idag exempelvis möjligt att koppla samman en rad appar till sin bank för att därigenom få hjälp med betalningar, statistik och annat. Bankerna har alltså inte monopol på den information de har – även om det självklart finns gränser. Om sedan neo-bankerna kan ta stora marknadsandelar återstår att se.