«

»

okt 16

Fukten och lagen.

När kung Fredrik den 1:e skrev under den första Jordabalken  år 1743

brydde han sig inte särskilt mycket om lagar och förordningar i Sverige

och hade inte mycket att säga till om i den vägen heller. Han var då

sannolikt inte heller särskilt intresserad av fukt och fuktskador och

andra olägenheter i bostäder och andra byggnader. Det var nog ingen

egentligen. I vart fall förekom det inga synpunkter på fukt i fastigheter

i jordabalken vare sig då eller de  närmast följande 100  åren.

Nu viktigare än någonsin att ha en bra fuktmätare till hands.

Det är  sannolikt först i modern tid som jordabalken får betydelse när

det gäller säljares och köpares plikt att noga undersöka den fastighet

eller bostad som skall byta ägare. Och ha full koll på eventuella

fuktskador. Säljaren är inte ansvarig för sådana fel som du hade kunnat

upptäcka själv vid en undersökning står det i lagboken nu för tiden.

Även om säljaren enlig samma lag är skyldig att upplysa om s.k.

”dolda fel”. Så det gäller att vara noggrann vid en undersökning om det

finns fuktskador på vinden eller fukt i källare eller husgrund.

 

Kolla byggmaterial.

Både byggproffs och Gör Det-Självare har stor nytta av att kunna ha full

koll på fukthalten hos  sådana byggvaror som kan ha betydelse.

Trävaror, skivor, fyllmaterial, cementvaror och andra byggelement som

kan vara fuktmottagliga kan behöva kontrolleras för att inte riskera

kommande  bekymmer.

Kolla med mobilen!

Med en Ryobi fuktmätare  RPW-3000 från Verktygshandlarn och

en app i mobilen har du full koll på fukthalten i trä, gips, cement

och andra byggnadsmaterial. Till stor hjälp för både byggproffs

hemmafixare och husköpare. För att inte tala om mäklare, säljare

och fastighetskontrollanter.